viljapelto

Mikä Raisio-Seura ry on?

Raisio-Seura on Raision kaupungissa toimiva puoluepoliittisesti sitoutumaton kotiseutuyhdistys, jonka yhteistyökumppaneita ovat Suomen Kotiseutuliitto, Varsinais-Suomen liitto ja maamme muut kotiseututyön aluejärjestöt. Seura on perustettu 9.1.1966.

Seurassa on tällä hetkellä lähes 600 jäsentä. Jäseneksi voivat liittyä niin yksityiset henkilöt kuin kotiseututyötä tukevat yhteisöt ja yritykset. Jäsenmaksuun sisältyy vuosittain ilmestyvä kotiseutujulkaisu Rahaisesta Raisiosta.

Seuran toiminnan tarkoituksena on toimialueensa kaikinpuolinen kehittäminen alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta sekä elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen.

Toiminnalla pyritään edistämään paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon ymmärtämistä mm. syventämällä asukkaiden kotiseudun tuntemusta. Lisäksi seura toimii alueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä.

                                                                                                  

Raisio Seura ry
Kirkkoväärinkuja 5 as 51, 21200 Raisio
sähköposti: raisioseurary@gmail.com
Olemme myös Facebookissa: www.facebook.com/raisioseura